1. Хотите выиграть эхолот или карманную удочку? Участвуйте в нашем конкурсе

УООР (УТМР)

Тема в разделе 'Прочее о рыбалке', создана пользователем Дрюня, 14 фев 2008.

 1. AzagTOT

  AzagTOT гость Временно заблокирован

  И так, на существенный вопрос, "придирчивого потребителя" -"на основании каких актов сия организация осуществяляет свою деятельность?"

  пока писал получил ответ (юристы поработали):
  "
  Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, а також інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999 року № 19. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 року № 269/3562.

  Наказ видано на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 року № 1126 "Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства".
  Зазначеними документами регламентується порядок любительського та спортивного рибальства, порядок справляння плати за нього, визначають державні органи, яким надається право прийняття відповідних рішень та здійснення контролю.
  Так органам рибоохорони надано право визначення водойм та умов використання водних живих ресурсів, а також на договірних засадах, надавати громадським організаціям водойми для здійснення любительського рибальства.
  Головним держуправлінням по Києву та Київській області28.12.2007 року укладено договір з Київською обласною громадською організацією "Громадська інспекція рибоохорони" про надання водойм для реалізації статутних завдань і організації любительського та спортивного рибальства в зоні відповідальності Головного держуправління у місті Києві та Київській області.
  На Канівському та Київському водосховищах станом на 1 травня 2009 року аналогічні договори укладено з Київською обласною організацією УТМР, Чернігівською обласною організацією УТМР на 500 - метрову зону від берегової смуги в межах Чернігівської області.
  "

  ИМХО чистой воды "оптимизация бизнесс процессов", с участинем Топ-менеджемента УООР и прочих "заинтересованых" лиц.

  Добавлено через 10 часов 55 минут
  Думаю передавать права взыскания они не имею права. Тогда выходи что ГАИ , исполнительная служба и т. д могут передать свои права.
  Это идет в разрез с ЗУ об этих организациях
   
  • Нравится Нравится x 5
 2. Small рыбачок

  Small рыбачок гость Временно заблокирован

  Вот недавно был на рыбалке, много людей ловили на пауки(карась пошел) вдруг подьехала машина и начала отбирать у этих самых людей свои снасти, оказалось это члены УООР следать за порядком на водоёмах.
   
  • Нравится Нравится x 1
 3. Artfabber

  Artfabber Рыболов - теоретик Команда форума

  Сообщения:
  3.239
  Симпатии:
  8.436
  Адрес:
  Киев
 4. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.080
  Симпатии:
  22.959
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  Згідно із ст. 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси… є об'єктами права власності українського народу".

  Більш детально право громадян на любительське рибальство, передбачено статтею 47 Водного Кодексу України, де чітко написано: "Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) БЕЗКОШТОВНО, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів".  Стаття 7. Водного Кодексу України. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин.

  До відання Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин належить:
  1) законодавче регулювання водних відносин та визначення основних напрямів державної політики в цій галузі;
  2) розпорядження водним фондом України;
  3) затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
  4) встановлення правового режиму використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у зонах надзвичайних екологічних ситуацій;
  5) регулювання розподілу зборів за спеціальне водокористування;
  6) визначення повноважень місцевих Рад і органів державної виконавчої влади щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
  7) вирішення інших питань у галузі законодавчого регулювання водних відносин.

  (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 21.09.2000 р. N 1990-III, від 09.02.2006 р. N 3421-IV)

  Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

  До відання Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
  1) реалізація державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
  2) розпорядження водними об'єктами загальнодержавного значення;
  3) здійснення державного контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
  4) визначення пріоритетів водокористування;
  5) забезпечення розробки державних цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, затвердження регіональних програм;
  6) визначення порядку діяльності органів державної виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, координація їх діяльності;
  7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також розробки та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;
  8) встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і порядку його справляння.
  Стаття 47. Право загального водокористування.

  Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) БЕЗКОШТОВНО, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

  З метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав районні і міські Ради за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених державних органів встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, розташованих на їх території.

  Місцеві Ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

  На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду.

  Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

  Якщо водокористувачем або відповідною Радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

  (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.09.2000 р. N 1990-III)
  Стаття 48. Спеціальне водокористування.

  Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
  Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

  Не належать до спеціального водокористування:

  інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

  (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.09.2000 р. N 1990-III).
  Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях.

  Користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях здійснюється в порядку загального та спеціального водокористування.

  Місця користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях встановлюються відповідними Радами у порядку, встановленому законодавством. Користування водними об'єктами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях у порядку загального водокористування може бути заборонено або обмежено відповідно до статті 45 цього Кодексу.
  Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів.

  У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.
  Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

  Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду.
  Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування. Право загального водокористування може бути обмежено у порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу.


  Добавлено через 41 минуту  [size=+2]Как рыбоохрана с помощью сайта RYBALKA.СОМ вводит в заблуждение украинских рыболовов. [/size]
  Валентин Смага.
  (Фрагмент)  «Что за чепуха? Зачем наделенному всей полнотой государственной власти чиновнику-инспектору возглавлять еще и общественную организацию с аналогичными функциями? И почему «Разрешений» на рыбалку, которые рыбоохрана ОБЯЗАНА продавать по долгу службы, пока нет, а членство в ГИР, которое фактически заменяет разрешение, уже можно оформить запросто? Правильно ответить на эти вопросы можно только заглянув в договор, так сказать, с самим собой - между Чечетом-чиновником и Чечетом-общественником.

  Получается, что ГИР - это фактически внедрение в нашу жизнь платной рыбалки под видом взносов в псевдообщественную организацию. На самом деле платить мы, рыболовы, должны государственной организации, содержащейся на бюджетные деньги. А работа этой организации уже давно не устраивает рыболовов-любителей. Всего один пример. В том же договоре есть весьма многозначительный пунктик о том, что инспекция сохраняет за собой право «производить контрольно-биологический лов» на выделенных гражданам участках. Лов этот обычно проводят в нерест ихтиологические службы инспекций с учеными ведомственного Института рыбного хозяйства. В прошлом году, по данным Ассоциации рыболовов Украины, на Киевском водохранилище при квоте 2,5 т была выловлено 27 т, на Каневском при квоте 1,5 т выловили 11 т, а всего по стране в «научных» целях было уничтожено 1,5 ТЫСЯЧИ ТОНН рыбы с икрой.

  Вот такую, с позволения сказать, «рыбоохрану» и призваны материально поддерживать члены ГИР

  Не думайте, что с тех пор что-то изменилось. Вот совершенно свежий и, увы, типичный факт: Сергей Шрамов, старший государственный инспектор оперативной рыбоохраны Днепровского каскада, на сайте fishing-ua.com рассказывает, что «в цену рыбы на базаре входит взятка рыбинспекции, взятка оперативной инспекции, взятка руководству», что «в зависимости от наглости инспектора он имеет на своем участке от 2 до 20 браконьерских бригад и получает от них до половины улова», что «начальник Полтавской рыбинспекции Л. Грива за 30 тыс. долларов купил свою должность», что «начальник Сулинской инспекции Ю. Антоненко выгребает последнюю рыбу в заповеднике под видом «научно го лова». А руководитель (теперь уже бывший) Черновицкой областной инспекции рыбоохраны Ярослав Когутяк, письмо которого наш журнал напечатал в прошлом году, рассказывает, что «научным ловом» в нерест на Днестровском водохранилище занялись люди, никакого отношения к науке не имеющие. И разрешение на промысел им подписал сам глава Госкомрыбхоза Николай Шведенко...

  Единственным регулирующим любительскую рыбную ловлю легитимным документом сейчас является «Порядок осуществления любительского и спортивного рыболовства», утвержденный постановлением Кабинета министров 18 июля 1998 г. №1126. В пункте 3 там дословно сказано следующее: «На рыбохозяйственных водоемах (их участках) общего пользования любительское и спортивное рыболовство осуществляется бесплатно». И далее: «В том случае, если водные живые ресурсы сосредотачиваются в определенных местах длительное время, любительское и спортивное рыболовство осуществляется за плату при наличии разрешения ... в определенные сроки с обязательным соблюдением правил рыбной ловли и норм вылова».

  В общем, пусть они нам покажут места, где скопилось много рыбы и тогда мы купим у них разрешения на рыбалку в них.

  Но хорошие дела невозможно делать грязными руками. Почему возглавляемая Чечетом инспекция явно саботирует продажу разрешений на рыбалку, которые она обязана продавать? Почему «агитация» о вступлении в ПР, возглавляемая Чечетом, сопровождается явным обманом - утверждается, что членский билет этой организации, это, якобы, единый документ, дающий право на рыбалку. Почему у «общественной» инспекции нет протоколов собраний, выборов руководящих органов, ревизионной комиссии, наконец? Готов поверить, что глава Киевской инспекции рыбоохраны Владимир Чечет - человек святой и ни копейки общественных денег «налево» не направит. Но вот у всей украинской рыбоохраны репутация очень даже грешная. У рыболовов-любителей есть весьма серьезные основание ей не доверять.

  Впрочем, хватит шутить. Создание ГИР, на мой взгляд, - это наглый плевок в душу всем неравнодушным рыболовам. Неужели стерпим?

  __________________

  [size=+2]Журнал "Рыболовный мир".[/size]
   
  • Нравится Нравится x 14
 5. siludin

  siludin Рыболов

  Сообщения:
  115
  Симпатии:
  336
  Адрес:
  Киев
  Возраст:
  51
  С коро на берегу в своем районе будем рыбачить!!! УООР и т,д ну очень хотят брать плату за воздух!!! От этих организаций-только ждать безплатной рекламы!!!
   
 6. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.080
  Симпатии:
  22.959
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  Полная версия статьи. Журнал "Рыболовный Мир".

  Расследование.
  Валентин Смага

  Совесть на рынке.


  [size=+2]Как рыбоохрана с помощью сайта RYBALKA. COM вводит в заблуждение украинских рыболовов.[/size]

  «С тех пор, как ввели налог на воздух, граждане стали значительно меньше дышать»,– возмутился принц Лимон.
  Джанни Радари. «Чиполлино»


  Договор с самим собой.


  Перед открытием нынешнего сезона на сайте rybalka.com появилась такая информация:

  «Уважаемые рыболовы Киевской области! Свершилось! С помощью администрации нашего сайта и руководства инспекции рыбоохраны в Киевской области появилась возможность приобретения ГОДОВОГО ЕДИНОГО ДОКУМЕНТА НА ЛОВ РЫБЫ на водоемах нашей области. По законодательству Украины каждый гражданин может вступить в любую общественную организацию. По договору между Киевской областной инспекцией рыбоохраны и Киевской областной общественной организацией «Громадська інспекція рибоохорони» (ГІР) членам новой организации предоставлены следующие водные объекты. Перечень тут».

  «Кликнув» указанный электронный адрес, я увидел перечень участков Киевского и Каневского водохранилищ – традиционных угодий УООР. Сразу же возникли такие мысли: «За право рыбачить в этих местах я уже заплатил 50 гривен взноса в УООР? Причем мне сказали, что разрешений рыбоохраны (в прошлом году их тут же продавали за 80 гривен) пока нет. Хотелось бы узнать: членство в какой из двух общественных организаций – старой или новой – дает мне право на спокойную рыбалку в наступившем сезоне?»

  Читаю дальше: «УООР работает плохо, в последнее время занималось только дерибаном общественного имущества. Государственные отловки выдавались неудобно, только в одном месте и на ограниченный срок, из-за чего 90% рыболовов находились на воде без документов. Поэтому было решено создать Интернет-центр по оформлению документов. Система разработана только для экономии времени на получении разрешительных бумаг. Все просто. Набираете (указан еще один адрес), знакомитесь с уставом, целями и задачами организации. Согласны вступить – заполняете форму. Я, Админ, и Кот стали первыми счастливыми обладателями удостоверений».

  «Кликнув» по второму адресу, я прочел устав ГІР и узнал, что вступить в нее можно, заплатив в общей сложности 192 гривны. Взамен обещали вручить членский билет с подписью главы общественной организации – начальника Киевской областной инспекции рыбоохраны Владимира Чечета. Тут я вообще обалдел: «Что за чепуха? Зачем наделенному всей полнотой государственной власти чиновнику-инспектору возглавлять еще и общественную организацию с аналогичными функциями? И почему «Разрешений» на рыбалку, которые рыбоохрана ОБЯЗАНА продавать по долгу службы, пока нет, а членство в ГІР, которое фактически заменяет разрешение, уже можно оформить запросто? Правильно ответить на эти вопросы можно только заглянув в договор, так сказать, с самим собой – между Чечетом-чиновником и Чечетом-общественником.

  Плата за страх.

  Чтобы посмотреть договор, я пошел в ГІР. «Общественная» рыбоохрана расположена в помещении государственной. Зам. председателя правления ГІР Виктор Хандучка посмотрел на мой диктофон, как на заряженный револьвер, и, как говорят следователи, «тупо пошел в отказ». Ничего, мол, не знаю, все вопросы к Чечету. Владелец сайта, разработчик электронной программы Сергей Лукьяненко, хоть и значится членом наблюдательного совета ГІР, а ничего вразумительного мне тоже не сказал. Я, мол, технический специалист, ничего в инспекторских делах не смыслю, договор на сайте могу выставить только тогда, когда разрешит Чечет.

  Как раз в это время в «Рыболовный мир» прислал из Чернигова статью наш активный автор Сергей Линник. И в ней рассказывалось, что в Чернигове тоже появился свой ГІР. И устав его – копия киевского. И возглавляет «общественников» и.о. начальника областной рыбоохраны Валентин Еськов. Причем г-н Еськов, в отличие от Чечета, «договор с самим собой» ни от кого не прячет, копию его наш автор приложил к статье. Заглянул я, короче говоря, в документ и все понял. Если организации УООР традиционно перечисляют рыбоохране 10% от суммы собранных взносов в виде «благотворительной помощи», то ГІР сразу же перечисляет рыбоохране в общей сложности 50% поступивших средств, а все остальное инспекция присваивает под видом «общественной» деятельности. Получается, что ГІР – это фактически внедрение в нашу жизнь платной рыбалки под видом взносов в псевдообщественную организацию. На самом деле платить мы, рыболовы, должны государственной организации, содержащейся на бюджетные деньги. А работа этой организации уже давно не устраивает рыболовов-любителей. Всего один пример. В том же договоре есть весьма многозначительный пунктик о том, что инспекция сохраняет за собой право «производить контрольно-биологический лов» на выделенных гражданам участках.

  Лов этот обычно проводят в нерест ихтиологические службы инспекций с учеными ведомственного Института рыбного хозяйства. В прошлом году, по данным Ассоциации рыболовов Украины, на Киевском водохранилище при квоте 2,5 т было выловлено 27 т, на Каневском при квоте 1,5 т выловили 11 т, а всего по стране в «научных» целях было уничтожено 4,5 ТЫСЯЧИ ТОНН рыбы.

  Вот такую, с позволения сказать, «рыбоохрану» и призваны материально поддерживать члены ГІР. Инспекция всячески саботирует продажу разрешений на рыбалку на платных участках потому, что деньги идут в бюджет. В Киеве они появились всего за пару недель до открытия сезона, причем срок действия всего два месяца. Зато вот в ГІР можно вступить со скоростью покупки товара в Интернет-магазине, и все потому, что деньги идут прямо инспекции. И 140 человек, как мне удалось узнать, уже вступило, думая, что действительно покупают «годовой единый документ», дающий право на рыбалку. Нет, господа, вас ввели в заблуждение. Членский билет ГІР, в принципе, ничем не отличается от билета УООР или любой другой общественной организации. Законное право на рыбалку дает только разрешение рыбоохраны. Поэтому нам, рыболовам, сейчас принципиально важно понять: сознательно или из-за некомпетентности наводит тень на плетень администрация популярного сайта?

  Сидели два товарища.

  Небольшой экскурс в историю. Многие еще помнят пресловутую «группу 236» из «красных директоров», которая боролась с оппозиционерами из Руха в Верховной Раде. Волею судеб два директора, завода и рыбкомбината, оказались соседями по депутатским креслам, а потом один из них стал президентом Леонидом Кучмой, а другой – министром рыбного хозяйства Николаем Шведенко. Став министром, он постарался существенно укрепить украинскую часть старой советской промысловой монополии – подмял под себя все, что имело отношение к рыбе, включая науку и морской промысловый флот. Куда девался этот флот до сих пор большая тайна. На меня, лично, в то время произвел сильное впечатление репортаж телеканала «Интер» о наших рыбаках в порту Лас Пальмас. Злые, голодные, неделями сидящие в раскаленных каютах на заложенных-перезаложенных судах люди показывали пальцами на дачи киевского начальства на живописном испанском берегу…

  Будучи депутатом, Николай Шведенко дважды пытался законсервировать губительную для природы власть промысловой монополии. Сначала в проекте Закона «О рыболовном хозяйстве», потом в правительственном постановлении «О новом порядке осуществления любительского и спортивного рыболовства». Ничего из этого не вышло. Причина проста – промысловики тупо игнорировали действующее законодательство страны. Ведь по Водному Кодексу Украины они вовсе не монополисты на воде, а всего лишь одни из пользователей, наряду с речниками, энергетиками и, кстати, общественными организациями рыболовов-любителей. По закону «О местном самоуправлении» хозяевами территорий являются местные советы, и только они вправе решать, где на Днепре должны быть промысловые участки, а где общего пользования – для отдыха граждан.

  Затем «рыбные начальники» насмерть передрались в борьбе за доступ к пресловутому «корыту». Кому интересно, перечитайте старые номера «Рыболовного мира» с рассказами о том, как чиновничью «бригаду» Сергея Алымова свергала команда Александра Качного, а его – сам министр-социалист Анатолий Баранивський, лично пожелавший «рулить» словно специально созданной для казнокрадства рыбоохраной. После Баранивського всей отраслью и рыбоохраной тоже «зарулил» Владимир Волков – фигурант незакрытого уголовного дела о … браконьерстве! Волков назначил на руководящие посты в промысловом ведомстве своих подельников – браконьеров…

  Не думайте, что с тех пор что-то изменилось. Вот совершенно свежий и, увы, типичный факт: Сергей Шрамов, старший государственный инспектор оперативной рыбоохраны Днепровского каскада, на сайте forum.fishing.ua.com рассказывает, что «в цену рыбы на базаре входит взятка рыбинспекции, взятка оперативной инспекции, взятка руководству», что «в зависимости от наглости инспектора он имеет на своем участке от 2 до 20 браконьерских бригад и получает от них до половины улова», что «начальник Полтавской рыбинспекции Л. Грива за 30 тыс. долларов купил свою должность», что «начальник Сулинской инспекции Ю.Антоненко выгребает последнюю рыбу в заповеднике под видом «научного лова». А руководитель (теперь уже бывший) Черновицкой областной инспекции рыбоохраны Ярослав Когутяк, письмо которого наш журнал напечатал в прошлом году, рассказывает, что «научным ловом» в нерест на Днестровском водохранилище занялись люди, никакого отношения к науке не имеющие. И разрешение на промысел им подписал сам глава Госкомрыбхоза Николай Шведенко…
  Здорово, правда! Оказывается, после всех оглушительных скандалов и кадровых свистоплясок в промысловое ведомство вернулся старый «кучмовский» кадр. И с места в карьер так «зарулил» рыбоохраной, что упомянутые рыбинспектора – Сергей Шрамов и Ярослав Когутяк –, слова которых цитировались выше, быстро лишились работы в ходе очередной «реорганизации».

  Византийская политика.

  Со времен Кучмы в Украине процветает двуличная, донельзя лживая, так называемая «византийская политика». Вступив в должность в конце прошлого года, Николай Шведенко сразу же написал обращение во все организации УООР страны и пригласил их к сотрудничеству. А буквально через пару месяцев после этого начальники Киевской и Черниговской областной инспекций рыбоохраны отказались продлевать договора с местными организациями общества и заключили договора… сами с собой! Вернее с подставными общественными организациями – ГІРами. Теперь, уважаемые читатели, вы понимаете, что такое «византийская политика»? Г-н Шведенко дал команду своим подчиненным запустить, так сказать, пробный шар. Промолчит общественность – ведомство будет жить припеваючи, кормясь за счет рыболовов-любителей. Начнет бурно протестовать – так глава комитета прикинется невинным младенцем, покажет письмо и скажет: «Я же хорошего хотел, это подчиненные перестарались». Хитро придумано, правда?

  «Псевдообщественность» промысловикам и рыбоохране очень нужна. Заместитель председателя правления Всеукраинского общества охотников и рыболовов Павел Шпак рассказал мне почему. Единственным регулирующим любительскую рыбную ловлю легитимным документом сейчас является «Порядок осуществления любительского и спортивного рыболовства», утвержденный постановлением Кабинета министров 18 июля 1998 г. №1126. В пункте 3 там дословно сказано следующее: «На рыбохозяйственных водоемах (их участках) общего пользования любительское и спортивное рыболовство осуществляется бесплатно». И далее: «В том случае, если водные живые ресурсы сосредотачиваются в определенных местах длительное время, любительское и спортивное рыболовство осуществляется за плату при наличии разрешения … в определенные сроки с обязательным соблюдением правил рыбной ловли и норм вылова».

  В общем, пусть они нам покажут места, где скопилось много рыбы и тогда мы купим у них разрешения на рыбалку в них. Именно такими на сегодняшний день должны быть взаимоотношения граждан-рыболовов с рыбоохраной на законодательно легитимном уровне. Теперешнее же состояние наших взаимоотношений никаким правительственным постановлением не закреплено. Теперешнее состояние – чистой воды канцелярское творчество министерств и ведомств. 15 февраля 1999 года глава Госкомрыбхоза издает приказ №19 «Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства и инструкции о внесении платежей за специальное использование водных живых ресурсов». И все, извольте выполнять. По такой же логике министр обороны мог издать приказ «О стрижке всех граждан Украины «под ноль» и утверждении инструкции о внесении платежей за парикмахерские услуги». Но не все граждане служат в армии, и не все работают в промысловом ведомстве. Поэтому все эти большие начальники просто-напросто не имеют права нами командовать и, тем более, продавать нам наши конституционные права.

  Будь в Украине гражданское общество – на такую наглость чиновники никогда бы не решились. Раз его фактически нет, и в массах торжествует сугубо «совковая» пассивность и безразличие, то процесс канцелярского законотворчества продолжается. Промысловиков преобразуют в департамент Минагрополитики, и уже глава этого ведомства двумя своими поправками в «Правила…» (№229 в 2001 году и № 224 в 2004 году) завершает работу. Теперь уже вся вода и «живые водные ресурсы» в стране – их; где промысловые участки, а где – общего пользования решают они; предоставить угодья рыболовам-любителям или нет – зависит только от них.

  Заместитель председателя Всеукраинского общества охотников и рыболовов Павел Шпак так комментирует все случившееся:
  – В принятых простым приказом, а не постановлением правительства правилах все равно остался пункт о том, что на участках, выделенных общественным организациям, рыбалка разрешается по членским билетам этих организаций. Вот они и начали «душить» организации УООР довольно простым способом. Участки нам неизменно выделяли всего на год, но за этот срок ни один предприниматель деньги, вложенные в строительство, скажем, рыболовно-спортивной базы, не «отобьет». В результате организации УООР так и не смогли должным образом развить материально-техническую базу. А рыбоохрана начала обвинять нас в плохой работе и, в конце концов, сама стала «общественностью» – создала ГІР. Самое возмутительное заключается в том, что явно незаконное канцелярское творчество промысловиков преспокойно регистрирует Минюст. Впрочем, чему тут удивляться, это тоже ведомство, а ворон ворону глаз не выклюет.

  Удельный князь Чечет.

  Впрочем, я погорячился, сказав, что членский билет УООР и ГИР – это одно и то же. Нет, по закону, конечно, все общественные организации имеют одинаковые права. Но в жизни, сами подумайте, какой инспектор в здравом уме вздумает «щемить» на воде нарушителя, который покажет бумагу с подписью его начальника. Лови как хочешь. Поневоле вспоминается такой анекдот. Звонок в дверь. Домохозяйка открывает. На пороге стоит симпатичный молодой человек и говорит: «Скоро выборы, депутаты много воруют и живут припеваючи. А я человек положительный, бедный, ничего делать не умею. Проголосуйте за меня, я тоже хочу в этом участвовать».

  Мы, конечно, уже живем в свободной стране, и никому не возбраняется «участвовать» в хитрой затее с «общественной рыбоохраной». Хотите – участвуйте. Подкиньте деньжат оборотистым ребятам. Чем хуже они старших товарищей, давно построивших шикарные дачки на тайные доходы от торговли квотами, бесконтрольном «зарыблении» и «крышевании» браконьерских бригад… Сам Владимир Чечет, впрочем, «глупые домыслы желтой прессы» решительно отметает и, в отличие от своих явно перепуганных придворных, практически ничего не скрывает. Так и говорит прямо в диктофон: автор идеи создания ГІР – лично он, раньше его не поддерживало начальство, а теперь дало «добро». Было намерение сразу внедрить ГІРы по всей Украине, но для начала решили отработать методику на двух областях. В этом году только через ГІР-инспекции удалось закупить бензин для работы во время нереста. Деньги из бюджета на топливо поступили слишком поздно, да и дали их куда меньше, чем требуется.

  «Пишите, что хотите, – говорит Чечет, – я не буду обижаться. Я вообще человек откровенный. Помните в интервью «Рыболовному миру» я обещал прекратить промысел в верховьях Киевского водохранилища? И слово свое сдержал: промысла там теперь нет. А сейчас я прямо говорю: в условиях скудного финансирования ГІР нам нужен для того, чтобы собрать средства для наведения должного порядка на воде. Перед своими общественниками я поставил задачу к концу года собрать 300 тысяч гривен для закупки и вселения в Днепр мальков наших традиционных рыб – судака, леща, щуки, сома. В планах – строительство двух-трех новых рыболовных баз. Так что делайте выводы: городская организация УООР последние базы распродает, а «подставная» ГІР – строит».

  Все эти замыслы, конечно, понравятся рыболовам. Но хорошие дела невозможно делать грязными руками.

  Почему возглавляемая Чечетом инспекция явно саботирует продажу разрешений на рыбалку, которые она обязана продавать? Почему «агитация» о вступлении в ГІР, возглавляемая Чечетом, сопровождается явным обманом – утверждается, что членский билет этой организации, это, якобы, единый документ, дающий право на рыбалку. Почему у «общественной» инспекции нет протоколов собраний, выборов руководящих органов, ревизионной комиссии, наконец?

  Готов поверить, что глава Киевской инспекции рыбоохраны Владимир Чечет – человек святой и ни копейки общественных денег «налево» не направит. Но вот у всей украинской рыбоохраны репутация очень даже грешная. У рыболовов-любителей есть весьма серьезные основание ей не доверять.

  Уместно, кстати, вспомнить, что промысел в верховьях Киевского моря давно хотели прекратить и Нестор Шуфрич – под видом создания заповедника «Чернобыльский специальный», и Владимир Волков – под видом создания ихтиологического заказника. Наша так называемая «элита» любит рыбачить и охотиться без помех и нежелательных свидетелей. Во время нашей первой встречи Чечет так и не ответил на вопрос: кто «подарил» рыбоохране новые хорошие подвесные моторы? Во время второй так и не дал заглянуть в договор, так сказать, с самим собой. Мне не верится, что новоявленный ГІР, даже при помощи сайта Сергея Лукьяненко, сумеет до конца года ввести в заблуждение 1,5 тысяч человек – примерно столько народа требуется для того, чтобы собрать 300 тысяч гривен, контрольной цифры, названной Чечетом. Наверняка в «общественную» рыбоохрану поступят еще какие-то «подарки» и «благотворительные взносы». Вникнуть в логику всех этих мутных экономических взаимоотношений мне не дано. Вникнуть могут, наверное, правоохранительные органы. Если захотят…

  Бей своих, чтоб чужие боялись.

  Администрация сайта RYBALKA.COM сама предложила Ассоциации рыболовов Украины создать специальную рубрику для рассказа о делах организации. В АРУ согласились. На первых порах работа спорилась. Несколько человек под влиянием «агитации» на сайте решили создать в своих городах региональные отделения Ассоциации. Но как только Сергей Лукьяненко разработал программу по, так сказать, электронному вступлению в ГІР, все материалы об акциях АРУ стали сопровождаться весьма странными комментариями. Чтобы не быть голословным, приведу пару примеров.

  Рассказывается, что АРУ с экологической инспекцией во время нереста провела рейд в Сулинском заповеднике, обнаружила там множество браконьерских сетей, начала их снимать и тут на выручку браконьерам пришла … местная рыбоохрана! Комментарий на сайте заставляет задуматься о способности автора адекватно воспринимать действительность: «Не знаю, как там рыбоохрана, а вот то, что экологи по нерестилищу цепью из 3-х лодок, да еще и под движками не слабыми – типа рыбам по головам, так это возмущение вызывает. Это «пиар» чистейшей воды». Подчеркну: человек равнодушно пропустил мимо ушей информацию о том, что в заповеднике в нерест стоят сети браконьеров, которых охраняет рыбоохрана, но бурно отреагировал на лодки экологов. Еще один пример. По телевидению показали репортаж – у входа в Киевсовет Ассоциация рыболовов Украины провела акцию протеста против попытки «прихватизации» столичных водоемов и пляжей. Активным участником ее был член координационного совета АРУ Александр Чистяков. На сайте это комментируется с точностью до наоборот: Чистяков – человек Черновецкого.

  И так все время. Мне не хочется думать о людях плохо, но факты – упрямая вещь. С тех пор как появился ГІР, так десятка полтора малограмотных «персонажей», спрятавших свои фамилии под нелепыми «никами», предельно тенденциозно и агрессивно комментируют все, что делает АРУ. Неужели все это случайность? Вполне может быть, что администратор сайта дал команду, как они говорят, «забанить» информацию о серьезном конкуренте его любимого ГІРа. Так это или не так – гадать не буду. Думаю, что теперь и младенцу ясно, что Ассоциация и «Громадська рибоохорона» – это антиподы. Первая наглядно демонстрирует, как мы, рыболовы, можем бороться за прогрессивные перемены. Вторая – как мы можем приспособиться к существующим порядкам, «поучаствовать» в окончательном разграблении наших водоемов.

  Мне, повторюсь, не хочется думать о людях плохо. Мне хочется, чтобы владелец сайта Сергей Лукьяненко доказал свою объективность и непредвзятость, разместив на своем информационном ресурсе вот эту статью из «Рыболовного мира» и организовал ее обсуждение на форуме. Ошибаться могут все, с кем не бывает. Сознательно вводить в заблуждение людей – подлость…


  Совесть – как хомячок.

  Вступать или не вступать в ГІР – дело совести каждого рыболова. А совесть, говорят, как хомячок – или спит или грызет. Вот я и решил провести блиц-опрос лидеров общественных организаций рыболовов, узнать их отношение к появлению «общественных» рыбоохранников.

  Леонид Зубенко, председатель Киевской городской организации УООР:
  – Мы перечислили в инспекцию 10% собранных взносов и дважды письменно обратились к Чечету с предложением продлить существующий договор. Ответа так и не дождались. Считаю, что передача ГІР наших угодий – грубое нарушение законодательства. Будем выяснять свои отношения с рыбоохраной в суде.

  Вячеслав Щегельский, председатель Киевской областной организации УООР:
  – Да, были трудности с продлением договора с рыбоохраной. Сейчас мы их преодолели и постарались, чтобы члены общества не имели никаких проблем в наступившем сезоне. Рыбоохране мы снова окажем помощь в работе, в частности продадим, как и в прошлом году, их разрешения на рыбалку на сумму не менее 100 тысяч гривен. В свою очередь инспекция не будет мешать рыболовам – членам УООР отдыхать на наших традиционных участках. Для этого вполне достаточно просто уплатить годовой взнос в УООР. Захотят ли люди вступать еще и в ГІР – их личное дело.

  Андрей Нелипа, президент «Громады рыбалок Украины»:
  – По поводу появления ГІР не могу ничего сказать – ни хорошего, ни плохого. Поживем – увидим, чем все это закончится.

  Владимир Ващенко, член координационного совета Ассоциации рыболовов Украины:
  – Когда государство слабо, появляется немало желающих заработать деньги «относительно честным путем». На мой взгляд, ГІР – явление того же порядка, что и МММ, «Элита-центр» и прочие структуры по одурачиванию излишне доверчивых граждан. Бороться с такими наглыми попытками залезть к нам в карман можно только одним способом – правдой, своевременным информированием граждан о подлинной сути подобных затей. В специальном обращении в Генпрокуратуру, Антимонопольный комитет, Минюст и Минприроды мы потребуем восстановления наших конституционных прав на отдых и свободное пользование природными ресурсами, явно ущемленных ведомственными приказами промысловиков и созданием псевдообщественных организаций в Киеве и Чернигове.

  В заключение должен сказать, что ценный почин г-на Чечета был воспринят чиновничьей братией с большим энтузиазмом. Столичное ГАИ подумывает о создании «общественной» автоинспекции. Водители, вступившие в нее, будут спокойно ездить по дорогам, а не вступившие – ходить пешком. А Киевская экологическая инспекция вот-вот создаст «общественную» организацию по охране воздуха. Только вступившие в нее граждане будут иметь право дышать. А все остальные …

  Впрочем, хватит шутить. Создание ГІР, на мой взгляд, – это наглый плевок в душу всем неравнодушным рыболовам. Неужели стерпим?
   
  • Нравится Нравится x 16
 7. settler

  settler Рыболов

  Сообщения:
  302
  Симпатии:
  670
  Адрес:
  Полтава
  Возраст:
  39
  Во сколько обошлось членство в УТМР?
   
 8. Small рыбачок

  Small рыбачок гость Временно заблокирован

  До 16 лет членство в УТМР совершено бесплатно)) В этом году уже перехожу на взрослый, пока незнаю сколько.
   
  • Нравится Нравится x 1
 9. settler

  settler Рыболов

  Сообщения:
  302
  Симпатии:
  670
  Адрес:
  Полтава
  Возраст:
  39
  Отловочное разрешение необходимо при ловле с лодки в любом случае? Или только на определенных водоемах?
   
 10. Филин

  Филин Рыболов

  Сообщения:
  718
  Симпатии:
  3.635
  Адрес:
  Кривой Рог
  Интересно знать как сейчас обстоят дела в данной организации? Членом которой являюсь. В частности интересует Криворожский УООР как бы поднять популярность и значимость организации? Я думаю прежде всего в этом должны быть заинтересованы те кто стоит у ее вершин.