1. Хотите выиграть эхолот или карманную удочку? Участвуйте в нашем конкурсе

Рыбинспекция - это что?

Тема в разделе 'Ассоциация Рыболовов Украины (АРУ)', создана пользователем Крока, 15 авг 2009.

 1. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.093
  Симпатии:
  22.942
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  Проект Указу Президента "Про систему центральних органів виконавчої влади"


  [size=+2]УКАЗ (проект)

  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ[/size]  Про систему центральних органів виконавчої влади

  З метою підвищення ефективності функціонування системи центральних органів виконавчої влади України постановляю:

  1. ВСТАНОВИТИ, ЩО:


  а) під функціями з ухвалення нормативно-правових актів розуміється видання на підставі і у виконання законів України обов’язкових для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами норм і правил, які регулюють відносини у конкретній предметній сфері і які розповсюджуються на невизначене коло осіб;

  б) під функціями з контролю і нагляду розуміється здійснення перевірки виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами встановлених Конституцією України, законами України і іншими нормативно-правовими актами загальнообов’язкових правил і норм поведінки в економіці та суспільному житті, встановлення розбіжностей між нормативним і фактичним станом об’єкту контролю, здійснення заходів, спрямованих на приведення об’єкту контролю у нормативний стан;

  в) під функціями з надання державних послуг розуміються:

  — видача органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями за зверненням фізичних і юридичних осіб дозволів (ліцензій) на здійснення певного виду діяльності і (або) конкретних дій;

  — реєстрація актів, документів, прав, об’єктів, а також видання індивідуальних правових актів;

  — надання інших послуг, закріплених законодавством за органами виконавчої влади;

  г) під функціями з управління державним майном розуміється здійснення повноважень власника відносно природних ресурсів, що знаходяться у загальнодержавній власності, державного майна, у тому числі переданого державним підприємствам і установам, підвідомчим державному агентству, а також управління акціями відкритих акціонерних товариств, які знаходяться у державній власності;

  2. ВСТАНОВИТИ, ЩО МІНІСТЕРСТВО:

  а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з формування державної політики і нормативно-правового регулювання у законодавчо встановленій сфері діяльності;

  б) на підставі і у виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабинету Міністрів України самостійно здійснює правове регулювання у встановленій сфері діяльності;

  в) у встановленій сфері діяльності не має права здійснювати функції з контролю та нагляду, надання державних послуг, а також функції з управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами;

  г) здійснює координацію і контроль діяльності відповідних державних служб, державних агентств та державних інспекцій.

  3. ВСТАНОВИТИ, ЩО ДЕРЖАВНА СЛУЖБА:

  а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду і надання державних послуг у встановленій сфері діяльності, а також спеціальні функції у сфері оборони, державної безпеки, захисту і охорони державного кордону України, громадської безпеки, безпеки дорожнього руху і захисту від надзвичайних ситуацій;

  б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

  в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами.

  4 ВСТАНОВИТИ, ЩО ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ:

  а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності;

  б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

  в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання,

  надання державних послуг, управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами.

  5. ВСТАНОВИТИ, ЩО ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО:

  а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює у встановленій сфері діяльності функції з управління державним майном а також функції із застосування права, за винятком функцій з контролю і нагляду;

  б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

  г) не має права здійснювати нормативно-правове регулюванняу встановленій сфері діяльності, надання державних послуг і функції з контролю і нагляду, окрім випадків, які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами.

  6. ЛІКВІДУВАТИ:

  — Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики;

  — Державний комітет ядерного регулювання України;

  — Державний комітет інформатизації України;

  — Державний комітет України у справах національностей і релігій;

  — Державний комітет України у справах ветеранів;

  — Державну службу з охорони прав на сорти рослин;

  — Державну службу заповідної справи;

  — Державну службу туризму і курортів;

  — Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України;

  — Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення;

  — Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;

  — Державну гідрометеорологічну службу;

  — Державну службу геодезії, картографії і кадастру;

  — Державну геологічну службу;

  — Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу;

  — Фонд соціального захисту інвалідів;

  — Державний департамент з питань банкрутства;

  — Державний департамент з питань адаптації законодавства;

  — Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування;

  — Державний департамент з питань зв’язку;

  — Державний департамент автомобільного транспорту;

  — Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів;

  — Державний департамент надлишкового майна і земель;

  — Державний департамент інтелектуальної власності;

  — Державний департамент пожежної безпеки;

  — Державний департамент страхового фонду документації;

  — Державне агентство України з інвестицій та інновацій;

  — Державну архітектурно-будівельну інспекцію;

  — Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку;

  — Державну інспекцію контролю якості вугільної продукції;

  — Державну житлово-комунальну інспекцію;

  — Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті;

  — Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель;

  — Українськеагентство міжнародного розвитку;

  — Національне агентство екологічних інвестицій України;

  — Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку;

  — Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

  — Комітет з контролю за наркотиками;

  — Центр обробки запитів країн-членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі і їх інформування;

  — Інститут національної пам’яті.

  7. УТВОРИТИ:

  — Державне агентство розвитку промисловості, передавши йому функції з управління майном Міністерства промислової політики України;

  — Державну службу нагляду ядерної та радіаційної безпеки, передавши їй функції з контролю і нагляду та надання державних послуг Міністерства палива і енергетики України, Мініс черства вугільної промисловості України, Державного комітету ядерного регулювання України, яке ліквідується;

  — Державне агентство управління аеропортами, передавши йому функції управління майном Міністерства транспорту та зв’язку України;

  Державну службу безпеки дорожнього руху, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства внутрішніх справ України;

  — Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства охорони здоров’я України, Комітету з контролю за наркотиками та Державної інспекції лікарських засобів і виробів медичного призначення;

  — Державну архітектурно-будівельну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та надання державних послуг Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Державної архітектурно-будівельної інспекції;

  — Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, передавши їй функції з контролю і нагл яду та надання державних послуг Міністерства аграрної політики України; Державного комитету ветеринарної медицини, Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продук ції та моніторингу її ринку, які ліквідуються;

  — Державне агентство сільського господарства, передавши йому функції з управління майном Міністерства аграрної політики України;

  — Державне агентство рибальства, передавши йому функції з управління майном, надання державних послуг та контрольно-наглядові функції у встановленій сфері Міністерства аграрної політики України; Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України, Державного комітету рибного господарства, яке ліквідується, перетворюваного Державного комітету лісового господарства України;

  — Державну службу метеорології, геодезію і картографії, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг у встановленій сфері діяльності Міністерства охоро ни навколишнього природнього середовища України; Міністерства України з питань надзви чайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

  Державної гідрометеорологічної служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, які ліквідуються;

  — Державне агентство інформатизації та зв’язку, передавши йому функції з управління майном Міністерства транспорту та зв’язку України; у встановленій сфері діяльності Державного комітету інформатизації України, який ліквідується;

  — Державну автотранспортну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства транспорту та зв’язку України; Державного департаменту морського і річкового транспорту, Державного департаменту автомобильного транспорту, Державної служби автомобільних доріг України; Державної інспекції на автомобільному транспорті, які ліквідуються;

  — Державну службу захисту прав споживачів, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; Державного комитету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;

  — Державну службу технічного регулювання та метрології, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства економіки України;

  Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;

  — Державну службу інтелектуальної власності, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України; Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Державного департаменту інтелектуальної власності, які ліквідуються;

  — Державну реєстраційну службу, передавши їй функції з реєстрації прав на нерухоме майно і операцій з ним, реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, реєстрації громадських об’єднань і політичних партій, засобів масової інформації, функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану, адвокатури і нотаріату Міністерства юстиції України, за винятком функцій з ухвалення нормативно-правових актів; та функції з реєстрації релігійних організацій та громад Державного комітету у справах національностей та релігій, який ліквідується;

  — Державну службу туризму, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг, та управління майном Міністерства культури і туризму України, Державної служби туризму і курортів, які ліквідуються;

  — Державне агентство фізичної культури і спорту, передавши йому функції з управління майном, функції з контролю та нагляду та надання державних послуг у встановленій сфері діяльності Міністерства сім’ї, молоді і спорту, за винятком функцій у сфері сім’ї і молоді;

  — Державну паспортну та міграційну службу, передавши їй функції з контролю та нагляду і надання державних послуг Міністерства внутрішніх справ України; Державної міграційної служби, яка ліквідується;

  — Державну службу з надзвичайних ситуацій, передавши їй функції з контролю та нагляду, на дання державних послуг Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту пожеж ної безпеки, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, яка ліквідується;

  — Державну службу громадської безпеки, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних послуг Міністерства внутрішніхсправ України;

  — Державне агентство конверсії, передавши йому функції з управління майном Міністерства оборони України, а також Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, і конверсії колишніх військових об’єктів, Державного департаменту надлишкового майна і земель, які ліквідуються;

  8. ПЕРЕТВОРИТИ:

  — Державний комітет України із земельних ресурсів у Державну службу земельних ресурсів, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству охорони навколишнього природнього середовища України;

  — Державний комітет лісового господарства України у Державне агентство лісового господарства України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, окрім функцій у сфері використання об’єктів тваринного світу, Міністерству охорони навколишнього природного середовища України;

  — Державний комітет України по водному господарству в Державне агентство водних ресурсов України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству охорони навколишнього природного середовища України;

  — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у Державну службу розвитку підприємництва України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству економіки України;

  — Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки у Державну інспекцію техногенної безпеки України передавши їй функції з контролю та нагляду у встановленій сфері Міністерства вугільної промисловості України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

  — Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України у Державну службу фінансових послуг України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству фінансів України;

  — Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам у Державне агентство Україниз питань протидії соціально небезпечним хворобам, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству охорони здоров’я України;

  — Державний департамент морського і річкового транспорту у Державне агентство морского та річкового транспорту України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку;

  — Державну авіаційну адміністрацію у Державну авіаційну службу, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку;

  — Державну службу автомобільних доріг України в Державне агентство дорожнього будів ництва України, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку, функції контролю та нагляду і надання державних послуг Державній транспортній службі;

  — Державну податкову адміністрацію України в Державну податкову службу, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;

  — Головне контрольно-ревізійне управління України у Державну контрольно-ревізійну інспек цію, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;

  — Державний комітет України з державного матеріального резерву у Державне агентство державного матеріального резерву, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству економіки України;

  — Державний комітет статистики України у Державну службу статистики, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству економіки України;

  — Державний комітет архівів України в Державну архівну службу, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

  — Державну судову адміністрацію України у Державну службу України забезпечення судів, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

  — Державний департамент України з питань виконання покарань у Державну службу виконання покарань, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

  — Адміністрацію державної прикордонної служби України у Державну службу України охорони державного кордону, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству внутрішніх справ України;

  — Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у Державну службу України з усиновлення та захисту прав дитини, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству праці та соціальної політики України;

  — Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю у Державну інспекцію праці України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту України.

  9. ПЕРЕДАТИ:

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету рибного господарства України, Державного комітету ветеринарної медицини, які ліквідуються, функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері використання тваринних ресурсів Державного комітету лісового господарства, який ліквідується — Міністерству аграрної політики України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету інформатизації України, який ліквідується — Міністерству транспорту та зв’язку;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної митної служби України — Міністерству фінансів України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби — Міністерству охорони здоро’я України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної служби експортного контролю — Міністерству економіки України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного казначейства України — Міністерству фінансів України, функції з контролю та нагляду у встановленій сфері діяльності Державного казначейства України — Державній контрольно-ревізійній інспекції;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується — Міністерству економіки України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного департаменту з питань банкрутства, який перейменовується— Міністерству економіки України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету із земельних ресурсів України, Державного комітету України з водного господарства, Національного агентства екологічних інвестицій, Державної гідрометеорологічної служби, Державної екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, які ліквідуються, перетворюваного Державного комітету лісового господарства України — Міністерству охорони навколишнього природного середовища України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної пробірної служби — Міністерству фінансів України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на об’єкти

  інтелектуальної власності Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки України — Міністерству юстиції України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної інспекції лікарських засобів і виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками, Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, які ліквідуються — Міністерству охорони здоров’я України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, який перетворюється — Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Пенсійного фонду України — Міністерствупраці і соціальної політики України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної служби кінематографії — Міністерству культури та туризму України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту пожежної безпеки, Державного департаменту страхового фонду документації, які ліквідуються — Міністерству внутрішніх справ України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, Національної комісії регулювання електроенергетики України — Міністерству палива та енергетики України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винят ком функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, Національної комісії із питань регулювання зв’язку України — Міністерству транспорту та зв’язку України;

  — функції Державного департаменту з питань адаптації законодавства, який ліквідується — Міністерству юстиції України;

  — функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного комітету у справах національностей і релігій, який ліквідується — Міністерству юстиції України та Міністерству регіонального розвитку та будівництва України;

  — функції екологічного контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України, Державної екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної служби, Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, Державного комітету України з водного господарства у встановленій сфері діяльності перетворюваного Державного комітету лісового господарства України — Державній екологічній інспекції;

  — функції з котролю та нагляду, надання державних послуг Державного департаменту страхового фонду документації, який ліквідується — Державній архівниій службі.

  10. ПЕРЕЙМЕНУВАТИ:

  — Державний комітет фінансового моніторингу України в Державну комісію финансового моніторингу України;

  — Управління державної охорони України у Державну службу охорони України;

  — Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Державну службу спеціального зв’язку України;

  — Державний департамент з питань банкрутства в Державну службу з питань банкрутства;

  — Головне управління державної служби України в Адміністрацію державної служби України;

  — Державний департамент — Адміністрація зони відчуження і зони безумовного відчуження в Державне агентство України з управління зоною відчуження;

  — Державне казначейство у Державну службу казначейства України.


  Президент України

  В. Янукович


  http://comments.ua/info/Proekt-Ukaz...mu-tsentralnih-organiv-vikonavchoi-vladi.html
   
 2. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.093
  Симпатии:
  22.942
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1085/2010
  Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

  http://www.profiwins.com.ua/ru/news/1381-1085.html

  http://www.daily.com.ua/articles/1/2010-12-128656.html

  http://www.meganews.kiev.ua/news/1766899/UKAZ-PREZIDENTA-UKRANI--10852010/

  Более 50% госслужащих будет сокращено - Минюст

  10/ 12/ 2010

  КИЕВ, 10 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Более 50% государственных служащих будет сокращено в рамках проведения административной реформы.
  Президент Украины Виктор Янукович в ночь на пятницу подписал указы, согласно которым дал старт административной реформе, сократив на треть и реорганизовав правительство.
  Министр юстиции Лавринович заверил, что на этапах проведения админреформы "экономия будет очевидной".
  Сокращение госслужащих не будет происходить одномоментно "с сегодня на завтра", а будет продолжаться не один год.
  В настоящее время в Украине работает значительное количество служащих, которые действуют таким образом, что "не решают проблемы, а наоборот - создают их
  Кроме того, Лавринович проинформировал, что на будущей неделе на рассмотрение парламента планируется внести ряд законопроектов по админреформе, в частности, о государственной службе, об органах центральной исполнительной власти, о Кабинете министров Украины, а также законопроект, который будет регулировать деятельность природных монополий.

  http://ua.rian.ru/ukraine_news/20101210/78587326.html

  Согласно данным Главного управления государственной службы Украины, на начало года в Украине насчитывалось 384 тыс. 197 государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Всего в Украине существует семь категорий и 15 рангов госслужащих.

  В ходе стартовавшего вчера первого этапа админреформы из 112 органов центральной исполнительной власти оставлены 63 (16 министерств, 28 служб, 13 агентств и 7 инспекций). Количество сотрудников Кабинета министров (1174 человека) будет сокращено более чем наполовину.


  Данный Указ коснулся и рыбную отрасль нашей страны. Создается Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, реорганизовав Государственный комитет рыбного хозяйства Украины. Агентство будет в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
   
  • Нравится Нравится x 15
 3. Plagus

  Plagus всё ещё ловлю рыбу Команда форума

  Сообщения:
  6.682
  Симпатии:
  20.981
  Адрес:
  Александрия
  Возраст:
  59
  Крока,
  Александр , а как Вы прокомментировали упорное нежелание новоявленного Агенства,
  держать Рыбинспекцию под своим крылом
  втихаря пишут докладные премьеру, http://dkrg.gov.ua/files/1/DopAzarov.doc
  навевает какие то смутные подозрения.....
   
  • Нравится Нравится x 3
 4. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.093
  Симпатии:
  22.942
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  Уважаемый Plagus!

  Вы правы – сегодня в связи с реорганизацией ряда Министерств, Комитетов и других различных управленческих структур, на «чиновничьем рынке» разгорелся не шуточный ажиотаж. Он обусловлен тем, что все хотят в «мутной» воде выхватить для себя побольше обязанностей-возможностей. Всем захотелось немного «по-царькуваты». Вновь «выпеченные» структуры прописывают Положения, то есть Правила по которым они будут жить в последствии. И сейчас на стол Примьера и Призидента ложатся от них документы требующие у одних отобрать какие-то полномочия и дать их другим. Хаос…

  Вновь созданное Агентство рыбного хозяйства в этом бедламе тоже может растерять те контрольные функции, которые имел Комитет рыбного хозяйства. На право «владеть» рыбинспекцией заявили свои права Министерство аграрной промышленности и продовольствия, которое в своих стенах еще два с половиной месяца назад создало «Центральную инспекцию», в состав которой вошли или планируются на «заход» 9 различных инспекций в сфере сельского хозяйства: например – зерновая, земельная, лесная????, и другие, в том числе планировалось в ней создать Департамент рыбной инспекции (даже назывались имена предполагаемых руководителей)… Так же свое желание «отчекрыжить» у Агентства рыбоохрану изъявило и Министерство экологии (охраны окружающей среды)…

  В общем творится полный чиновничий кавардак… И здесь вспоминается поговорка: «кто сильнее, тот и прав…» Кто из министров ближе к «трону» и в состоянии донести до «первого» аргументы по присоединению к его ведомству тех или иных функций – тот в итоге их и получит, это можно утверждать с большим процентом вероятности. А кто подальше… тот… ну, сами понимаете с чем останется.

  Теперь по сути приведенного Вами документа: Это Письмо от Главы Агентства рыбного хозяйства Примьер-Министру, о том, что не целесообразно забирать функции рыбоохраны у Агентства и передавать их в другие ведомства. Ведь не для кого не является секретом, что забрав у Агентства функции контроля и оно (если говорить грубо: ни кому не будет нужно) превратится в Контору по выдаче квот на вылов рыбы, с численностью не более 40-50 чиновников.

  На данный момент функций, которых хотят лишить Агентства рыбного хозяйства – предостаточно. Это и контроль за рыболовецкими портами, и контроль за гидротехническими сооружениями (дамбами) в рыборазводных предприятиях, и многое другое… Пытаются «обкорнать» будущие функции Агентства.

  Сейчас действительно то время, когда новое руководство Агентства (приказ подписан Президентом о назначении Дроника Виктора Сергеевича Главой Государственного Агентства рыбного хозяйства), должно проявить всю свою принципиальность, позицию в достижении и защите тех программ с которыми они пришли. И данное Письмо есть подтверждением того, что борьба во власти разыгралась не шуточная…

  P.S. Данный документ говорит о сохранении Функций рыбоохраны в структуре Агентства рыбного хозяйства.

  Вот только некоторые выдержки из Письма:

  1) В шапке документа обозначен дальнейший смысл : Щодо забезпечення функціонування органів рибоохорони як складової частини центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства

  2) Оптимальным решением с точки зрения руководства Агентства рыбного хозяйства это: : залишити органи рибоохорони у сфері управління Держкомрибгоспу, надалі - Державного агентства рибного господарства України.

  3) Вывод Главы Агентства: Передача органів рибоохорони до сфери управління іншого органу виконавчої влади не дозволить виконувати у повному обсязі поставлені перед Держкомрибгоспом, надалі – Держагентрибгоспом, досить складні завдання досягнення сталого розвитку рибогосподарського комплексу та забезпечити проведення державної політики на належному рівні. Крім того, такий крок унеможливить розроблення та здійснення комплексних заходів щодо охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів у рибогосподарських водоймах України, вивчення стану їх запасів та організацію рибальства у виключній (морській) економічній зоні України та призведе до руйнування зв’язків у рибній галузі.

  __________________________________________________


  Мнение Ассоциации рыболовов Украины прописано в ее Уставных Целях и Задачах : в стране должен быть создан Комитет Экологической Безопасности с подчинением напрямую Президенту. Природоохрану не должны осуществлять Министерства и ведомства у которых их деятельность связана с потребительским отношением к природным ресурсам и природе вообще.

  Но, наверное, по ряду причин этому не пришло время. Не все еще растащили по карманам наши чиновники.

  К этому рано или поздно Мы с Вами прийдем! Ведь Экологическая Безопасность – это ЖИЗНЬ!!!!


  С уважением
   
  • Нравится Нравится x 16
 5. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.093
  Симпатии:
  22.942
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  Журнал «Рыболовный Мир» №1 январь 2011год

  Виктор Дроник:

  [size=+2]«Новые Правила должны разрабатываться при активном участии общественности»[/size]

  В Государственном комитете рыбного хозяйства новый председатель – Виктор Сергееич Дроник. Из Интернета можно узнать, что лет двадцать он прослужил в морской пограничной охране, неоднократно задерживал в Черном море турецких, а в Азовском российских браконьеров. После выхода в отставку возглавлял Азовское бассейновое управление рыбоохраны, то есть отвечал за сохранность водных живых ресурсов в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Автономной республике Крым.

  Телевизионные репортажи о первых публичных акциях главы наших промысловиков – зарыбление Киевского моря и сжигание браконьерских сетей не могли не понравится нашей общественности. В «Рыболовном мире» возникло желание познакомить читателей с Виктором Дроником поближе. Недавно шеф-редактор журнала Александр Терещук и главный редактор Леонид Солопиченко встретились с новым главой промыслового ведомства. Вот о чем, вкратце, шла речь в этом интервью:

  «Рыболовный мир»: Наших читателей весьма волнует состояние украинских водоемов, рыбы в которых с каждым годом становится все меньше. Такое положение дел можно объяснить целым рядом обстоятельств, и не в последнюю очередь, как нам кажется, плохой работой рыбоохраны. Вы с этим согласны?

  Виктор Дроник:Да, действительно, из года в год сокращается численность водных живых ресурсов, уменьшается их видовой состав. В Черном море на грани исчезновения находятся сарган, барабуля (султанка), камбала. В Азовском – катастрофически уменьшилось количество судака, совершенно исчезла чехонь. Правда, появилась такая вроде бы исчезающая рыба, как шемая. В природе все взаимосвязано - если исчезает один вид, его место занимает другой. Восполнить урон, нанесенный рыбным запасам в 90-х годах, можно только их воспроизводством. Да и мириться с разгулом браконьерства дальше тоже невозможно, ведь незаконный промысел постоянно усовершенствуется. Раньше его основным орудием была сеть, потом появились электроудочки, сейчас придумали, как можно травить рыбу газом... Мне кажется, что настоящие рыболовы поддержат комитет в нашем стремлении сделать из рыбоохраны орган, пресекающий злоупотребления. Не важно, как после административной реформы мы будем называться. Важно добиться, чтобы в рыбоохране работали только порядочные, ответственные, дисциплинированные люди, хорошо знающие нормативно-правовую базу. На совещаниях я часто говорю, что воспринимаю тех, кто погнался за длинным рублем, как предателей. И от таких предателей мы будем решительно избавляться. Сейчас в инспекции осталось примерно 25% людей от того числа, что работало в ней до моего прихода, но это люди, которым я сегодня доверяю. И я им всегда говорю: не надо гоняться за показателями. Вчера, мол, задержали рыболова, который вместо 3кг поймал семь. Да, конечно, нужно реагировать и на такие нарушения правил, но, прежде всего, нам нужно задерживать тех браконьеров, против которых можно и нужно возбуждать уголовные дела…
  Известно, что в Украину ввозится до 600 тысяч тонн рыбы, а у нас в разные годы ловят от 150 тысяч до 200 тысяч тонн. Почему так получается? Пытаюсь разобраться и выясняю, что при прежнем руководстве в комитете до последнего держали квоты на вылов рыбы, и распоряжаюсь раздать их все без исключения. Одновременно мы ужесточили контроль за промыслом. В результате в ноябре по Азово-Черноморскому бассейну рыбы сдали на 205% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

  «РМ» : Означает ли это, что вылов вышел из «тени»?

  В.Д: Да, но из «тени», убежден, вышло не больше 50% вылова.

  «РМ»: Каждый год Минприроды направляет в Верховную Раду национальный доклад «О состоянии природных ресурсов». В нем неизменно говорится, что к уменьшению количества рыбы во внутренних водоемах страны причастны нерациональный промысел и браконьерство.

  В.Д.: А на чем они основываются?

  «РМ»: Это – официальная информация, исходящая от специалистов министерства.

  В.Д.: Рыбы становится меньше везде и всюду - это негативный процесс планетарного масштаба. Мы же квоты на вылов рыбы выдаем на основании лимитов, устанавливаемых научными учреждениями…

  «РМ»: Одно из них – подчиненный комитету Украинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (УкрНИРХ)? В Ассоциации рыболовов Украины утверждают, что в 2008 году под видом научных исследований он выловил 1,5 тысячи тонн рыбы.

  В.Д.: УкрНИРХ не подчинен Госкомрыбхозу Украины. У нас есть свои научные учреждения в Одессе и Керчи. Они постоянно ведут научные съемки и сообщают нам об их результатах.

  «РМ»: В последнем номере нашего журнала напечатан очерк о Сергее Шрамове, который возглавлял оперативную инспекцию рыбоохраны «Центр» и при этом публично разоблачал коррупцию в своей организации. В результате этот принципиальный человек теперь не у дел, а те, кого он обвинял в злоупотреблениях, преспокойно работают. Нет ли у Вас желания с этим разобраться?

  В.Д.: С этим надо разбираться, моя же принципиальная позиция выглядит следующим образом: если у меня будут серьезные основания назначить служебное расследование и на основании его результатов кого-то уволить с работы, я так и сделаю. Но, говоря образно, размахивать шашкой над головами подчиненных - я никогда не буду. Это не мой стиль работы.

  «РМ»: В данном случае речь идет о печальных закономерностях той кадровой политики, которую проводил комитет. Ведь мы полностью согласны с вами – в рыбоохране должны работать порядочные и дисциплинированные люди. Но, на наш взгляд, они должны быть еще и специалистами. Вспомним Ярослава Когутяка, который возглавлял Черновицкую рыбоохрану. Ихтиолог с ученой степенью, честный и порядочный человек - мы несколько лет подряд его защищали по просьбе черновицких рыболовов. А его уволили, и, по сути, за то, что отказался подписать документы на передачу государственной базы какому-то чиновному хапуге. Не могли найти оснований от него избавиться - устроили реорганизацию, и человек, который защищал государственную собственность, оказался не у дел. После чего база рыбоохраны, как, впрочем, и Бурштынский форелевый завод, и другие объекты, были преспокойно приватизированы.

  В.Д.: Как, вы говорите, фамилия? Когутяк? (Записывает фамилию на настольном календаре). В этой истории мне еще предстоит разобраться.

  «РМ»: Виктор Сергеевич, вы руководитель государственной хозяйственной организации, ваша задача – поставлять рыбу к столу трудящихся. Мы – представители рыболовов-спортсменов и рыболовов-любителей. Рыба для нас – значительно больше, чем еда. А водоемы – места массового отдыха. Когда инспекция рыбоохраны издает приказы, ограничивающие возможности рыболова, она, с одной стороны, выполняет свои функции, а с другой, вторгается в социальную сферу, затрудняет отдых граждан, ничего общего с промыслом рыбы не имеющим. В этом, на наш взгляд, заключается главное объективное противоречие между вашим комитетом и рыболовами. Наверное, нигде в мире, кроме Украины, государственная хозяйственная организация не регулирует отдых граждан. Разрешить проблему, на наш взгляд, можно и нужно в новом законе «О рыбном хозяйстве». Разрабатывает ли Госкомрыбхоз его проект?

  В.Д.: Можно сказать, что проект комитет уже разработал. Сейчас мы организовываем его общественное обсуждение и согласовываем в министерствах и ведомствах.

  «РМ»: В нашем журнале уже дважды критиковались проекты документов, разработанных в Госкомрыбхозе. Что сказано о любительском и спортивном рыболовстве в третьем?

  В.Д.: Могу вам рассказать об этом прямо сейчас. Вот статья 13 проекта «Ведение спортивного и любительского рыболовства». Она гласит, что порядок ведения этого самого рыболовства устанавливает правительство, а правила, цитирую, «о порядке специального использования водных живых ресурсов – центральный орган исполнительной власти в отрасли рыбного хозяйства».

  «РМ»: Выходит, все опять будет решать исполнительная власть и промысловое ведомство. Разве это правильно? В Российской Федерации, насколько нам известно, все уже не так. Там правила любительского и спортивного рыболовства – часть закона.

  В.Д.: У соседей другой закон. Он называется «О рыбной ловле» и регулирует как хозяйственную работу, так и отдых граждан на воде. Мы же разрабатываем закон «О рыбном хозяйстве», и любительская рыбалка не имеет к нему никакого отношения. Мы должны так выстроить свои отношения, чтобы любители не мешали промысловикам, а промысловики - любителям. Помочь сделать это должна, на мой взгляд, новая редакция правил рыбной ловли. Разрабатывать их мы будем при активном участии общественных организаций рыболовов. Думаю, что в наступающем году, ориентировочно в феврале, мы должны организовать круглый стол по разработке правил – новых, вместо существующих и явно устаревших.

  «РМ»: Правила действительно устарели. В них есть множество несоответствий с действующим законодательством. Например, в правилах сказано, что на водоемах общего пользования любительская рыбная ловля осуществляется бесплатно. Такое же положение есть и в законе «О животном мире». В правилах же, которые принимались за пять лет до разработки этого закона, сказано, что органы рыбоохраны могут на водоемах общего пользования создавать платные участки... Безусловно, устарели и многие нормы. Вот, скажем, в правилах написано, что минимальный размер дозволенной в вылову щуки – 35см. Сейчас такую мелочь берут только явные хапуги. Давно пора сделать, как в Прибалтике, минимальный размер щуки, например, 50см.

  В.Д.: Хорошо, что вы это понимаете. Но не уверен, что так же относятся к этому вопросу буквально все рыболовы-любители.

  «РМ»: Вот поэтому мы и хотим, чтобы в обсуждении правил участвовало как можно больше представителей общественных организаций рыболовов. Было бы очень хорошо, если бы в 2011 году комитет и такие общественные организации, как Федерация рыболовов Украины, Ассоциация рыболовов Украины, Украинское общество охотников и рыболовов и другие провели «круглый стол» и инициировали принятие новой редакции правил.

  В.Д.: Уверен, что так оно и будет.

  «РМ»: Промысла на внутренних водоемах во всех цивилизованных странах нет. Везде и всюду они используются для отдыха граждан, что приносит куда больше дохода, чем простое вылавливание рыбы. Мы понимаем, что одним махом от промысла не избавишься. Но все-таки хотелось бы узнать: намерены ли в комитете сокращать промысел на внутренних водоемах?

  В.Д.: А что такое внутренние водоемы? Азовское море – тоже внутренний водоем. Прекратить на нем промысел - значит оставить без куска хлеба тысячи потомственных рыбаков. Я согласен с вами в том, что на оставшихся естественных реках, вроде Десны, промысел можно прекращать. Но подходить к этому делу нужно вдумчиво и осторожно. Например, на Дунае мы добываем 750 тонн в год знаменитой дунайской селедки. Неужели от этого нужно отказываться? В водохранилища запускают толстолобика и белого амура, растениеядных рыб, спасающих водоемы от зарастания водной растительностью. На удочки и спиннинги эти рыбы не ловятся. Не пойму, почему любителей так волнует то, что они никогда не могут поймать?

  «РМ»: Потому, наверное, что так называемый прилов промысловиков состоит из сомов, лещей, щук и судаков. А воспроизводством местных видов рыб всерьез никто не занимается. Разве это правильно?

  В.Д.: Конечно, неправильно. Мы намерены резко уменьшить лимиты на вылов аборигенных видов рыбы. Одновременно будет усилен контроль рыбоохраны за промыслом. Мы постараемся разработать такие методы лова, которые уменьшат прилов до минимума. И наладить, наконец, серьезное зарыбление днепровских водохранилищ сомом, лещом, щукой и судаком. Уже в 2010году в Азовское море мы запустили свыше 2 миллионов малька судака, в Черное – более 1 миллиона молоди осетровых рыб.

  «РМ»: Многие проблемы у нас возникают из-за того, что служащие государственных организаций пытаются выстроить какие-то закрытые от общественности системы принятия решений. Можно ли считать, что наш сегодняшний разговор – гарантия того, что предложения общественных организаций рыболовов будут учтены при разработке новых правил спортивной и любительской рыбалки?

  В.Д.: Да, конечно. Думаю, что круглый стол по обсуждению проекта новых правил с участием общественных организаций мы сможем провести в феврале 2011 года. Убежден: новые правила должны разрабатываться при активном участии общественности.

  Записал Валентин Смага

  __________________________________________________


  Мнение

  [size=+2]«Наконец-то Рыболовов услышали»[/size]

  После интервью с Виктором Дроником мы встретились с главой Всеукраинского совета Ассоциации рыболовов Украины Александром Чистяковым и поинтересовались его мнением о происходящих изменениях во взаимоотношениях промыслового ведомства и рыболовов.

  И вот что он нам сказал:

  У рыболовов-любителей никогда не было по-настоящему деловых отношений с промысловым ведомством – Госкомрыбхозом Украины. На водоемах царил браконьерский беспредел, а чиновники при этом изо всех сил стремились сохранить старые порядки и совершенно не считались с нашими интересами - дважды пытались принять без обсуждения с рыболовами новые Правила рыбалки. Сегодня к руководству рыбной отраслью пришли новые люди, и там впервые нас услышали. Председатель Госкомрыбхоза Виктор Дроник - открытый, прямой, порядочный человек. Он наладил диалог с общественными организациями, в том числе и с нашей ассоциацией.
  Нам очень важен этот начавшийся диалог. Конечно, слова могут оказаться просто словами и никогда не перейти в конкретные дела, ведь система, которой пришел руководить Виктор Сергеевич, прогнила настолько, что перемолола не одно доброе начинание. Но первые шаги Комитета воодушевляют и заставляют верить в искренность их намерений. Небольшой пример. В этом году Ассоциация рыболовов Украины и Федерация рыболовного спорта Украины совместными усилиями добилась того, что приказ прежнего руководителя Киевской областной инспекции, который преследовал свои корыстные цели и превратил всю водоемы Киевской области в единый платный участок, был отменен, и рыбалка на водоемах общего пользования, как и положено по закону, стала бесплатной. Спешу сообщить всем рыболовам страны: Виктор Дроник поддержал предложение АРУ и издал приказ, согласно которому рыбалка на водоемах общего пользования бесплатна по всей Украине.

  Нам хочется надеяться, что Виктор Дроник сможет радикально изменить ситуацию - соберет команду единомышленников и начнет восстанавливать отрасль. И тогда, уверен, рыболовная общественность протянет руку помощи Комитету и окажет поддержку в наведении порядка на водоемах.

  Судьбу наших водоемов всегда решали промысловики, а это, на наш взгляд, неправильно. Можно провести такую аналогию. По дорогам ездят тысячи большегрузных фур и миллионы легковых автомобилей. Но никто при разработке правил движения не прописывает диктатуру фур и не игнорирует интересы других участников движения! Так должно быть и на водоемах: рыболовы-любители должны иметь права. Именно из этого надо исходить при общественном обсуждении проекта закона Украины «О рыбном хозяйстве».

  Госкомрыбхоз пригласил Ассоциацию принять участие в работе над законом «О рыбной ловле», и юристы нашей общественной организации активно включились в нее. Было предложено несколько поправок к проекту закона. Наша страна пошла своим путем не таким, как, скажем, Россия, и теперь для того, чтобы полностью регламентировать «правила игры» на наших водоемах, исполнительной власти потребуется разработать еще несколько подзаконных актов. И тут возникает вполне естественный вопрос: а что для нас, рыболовов, лучше – правила рыбалки, входящие в закон, принятый депутатами Верховной Рады, или правила, принятые властью исполнительной в виде подзаконных актов? Вопрос для нас очень непростой… тут нужна дискуссия…

  Правда, согласно указу президента Комитет скоро реорганизуется в Государственное агентство по рыболовству, но ведь дело не в названии организации. Суть в том, чтобы миллионы рыболовов поняли, что именно они, а не промысловое ведомство – истинные хозяева наших водоемов. Мне кажется, что в будущем законе «О рыбном хозяйстве» обязательно должна содержаться статья о разделении водоемов на вполне конкретные, определенные по данным науки участки. Первый участок – промысловый. Думаю, что нам нужно идти к постепенному снижению промыслового давления на водоемы, пока, как и во всех развитых странах, промысел на внутренних водоемах не будет прекращен. Второй участок, не менее 10% от общей площади водоема, должен быть заповедным, на котором не только рыбалка, но и любая хозяйственная деятельность должна быть запрещена. Таким образом у водоема будет шанс на само возрождение в случае экологических бедствий связанных с хозяйственной деятельностью человека. Третий участок должен быть рекреационным, предназначенным для отдыха людей, в том числе и занятий рыбной ловлей. Рекреационные участки, разумеется, должны быть водоемами общего пользования и рыбалка на них должна быть бесплатной.

  Согласно договоренности с главой комитета Виктором Дроником в начале февраля пройдет «круглый стол» с участием общественных организаций рыболовов, где будет обсуждаться проект закона «О рыбном хозяйстве». Надеюсь, что активное участие в нем примут Федерация рыболовного спорта Украины, Украинское общество охотников и рыболовов, Федерация подводного спорта и другие авторитетные общественные организации.

  __________________________________________________


  Комментарий журнала «Рыболовный Мир»

  [size=+2]«Не молчи, а то проиграешь»[/size]

  Можно отметить, что в целом интервью с новым руководителем промыслового ведомства оставило хорошее впечатление. Было сказано много хороших правильных слов, например, о полном запрете промысла на нерегулируемых реках и на русловых участках. Но сколько таких слов мы уже слышали в этих стенах от прежних руководителей! И о борьбе с браконьерством, и о защите законных прав рыболовов, и об ужесточении контроля за рыбным промыслом, и о грандиозных планах строительства рыборазводников аборигенных видов рыб… Как показало время, говорить оказалось намного проще, чем делать – все эти красивые планы так и остались на бумаге.

  В связи с этим первые шаги Виктора Дроника на новой должности вселяют определенный оптимизм. Зарыбление Азова и Черноморья, Киевского водохранилища, в том числе и аборигенными видами рыбы, издание приказа о восстановлении в рамках законов Украины бесплатной любительской рыбалки на водоемах общего пользования, чистка рядов рыбоохраны от непрофессиональных либо коррумпированных сотрудников – все это не может не вызвать одобрения у рыболовов. Тем не менее, остается много вопросов. И, как нам кажется, большинство этих никуда не девающихся вопросов связано с тем, что все эти годы Госкомрыбхоз в упор не замечал интересы миллионов людей, для которых рыболовный отдых является неотъемлемой частью жизни. И это можно понять. Ну, скажите, зачем промысловому ведомству переживать о полноценном отдыхе миллионов своих сограждан, если в никаких отчетах это не отразишь и на стол руководству не положишь? В отношениях комитета с промысловиками все понятно – вот тебе квоты, вот тебе какие-то поступления в бюджет, вот тебе тысячи тонн малосъедобной рыбы к столу трудящихся. А что взять с любителей?

  Прямым подтверждением такого подхода является новый проект закона Украины «О рыбном хозяйстве». Из тридцати трех статей закона любительскому и спортивному рыболовству посвящена аж одна (!) статья, суть которой сводится к тому, что все вопросы регулируются Кабинетом министров. Как говорил волк из мультфильма «Жил-был пес»: «Шо? Опять?» Снова интересы нескольких сотен промысловиков перевесили на чаше весов интересы миллионов людей. Выход из этой ситуации мы видим только один: в данном вопросе необходим государственный подход. А это значит, что ключевые вопросы любительского и спортивного рыболовства, их четкое разделение с интересами рыбопромысловиков, должны быть урегулированы на законодательном уровне. Это позволит избавиться от ненужной социальной напряженности и избежать конфликтов на воде. Детали же, такие, как разрешенные способы ловли, нормы вылова, минимальный размер пойманной рыбы и т.п. можно, как и прежде, оставить в рамках «Правил…». Правда, опять же, в новой редакции, поскольку старая по нашему мнению безнадежно устарела.

  Здесь мы особо хотели бы отметить принципиальную позицию Виктора Дроника, принявшего наше предложение об организации «круглого стола» с представителями общественных организаций рыболовов. Согласована и предварительная дата этой встречи – начало февраля. Как инициатор этого «круглого стола» «Рыболовный мир» приглашает все заинтересованные общественные организации рыболовов принять в нем участие, предварительно связавшись с редакцией журнала. Если же вы не являетесь членом какой-либо организации, не беда – вы можете высказать свои предложения на форуме сайта журнала в теме «Закон о рыбной ловле и новые правила». Мы обязательно учтем их в будущем обсуждении. Главное – не молчать, иначе проиграем мы все.

  Позиция же «Рыболовного мира» в этом вопросе предельно проста – мы, как и прежде, всеми силами будем отстаивать интересы миллионов рядовых рыболовов и всячески бороться с теми, кто захочет «нагреться» на их праве ловить рыбу.
   

  Вложения:

  • Нравится Нравится x 17
 6. Свояк

  Свояк Рыболов

  Сообщения:
  701
  Симпатии:
  4.249
  Адрес:
  Днепродзержинск
  Возраст:
  50
  Неплохо-бы ознакомить общественность с данным приказом. Ссылки кому-либо известны?

  Добавлено через 13 минут
  Я так понял, что на теперешнем этапе об уменьшении промысла, а тем более запрета на Днепре и речи быть не может. А рыбаки пересекаются с промысловиками в виде махрового браконьерства. И на воде определить грань законности промысловиков или преступной халатности инспекции и браконьерства не всегда реально. Несколько лет переливали из пустого в порожнее и вернулись опять к тому, что энтузиасты-одиночки пытаются охранять водоемы. Сколько вывесок и руководителей в последнее время поменяла инспекция, а коррупция в ее рядах только растет. Не верится мне, что со сменой руководства она превратится в благородное войско, стремящееся задушить браконьерство.
   
  • Нравится Нравится x 12
 7. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.093
  Симпатии:
  22.942
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  СПРАВКА:

  До галузі рибного господарства України входять:
  - більше 600 користувачів водних живих ресурсів ;

  - 4 морських порти;

  - 9 наукових установ та іхтіологічна лабораторія;

  - 12 підприємств, які спеціалізовані на відтворенні різних видів риб;

  - більше 120 підприємств та організацій різних форм власності, які займаються розведенням та вирощуванням риби;

  - 125 підприємств, що здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та морепродуктів, асортимент яких складає до 3000 найменувань;

  - 4 навчальних заклади, де здобувають освіту 7,5 тисяч чоловік з 16-ти спеціальностей.

  _____________________________________________________________________


  Это так как было!.. Хочется верить, что при переходе "Комитета" в Агентство рыбного хозяйства, этот раздувшийся и паразитирующий на Наших Водоемах монстр, будет значительно сокращен!!!! Что Агентство повернется лицом к болям водоемов, начнет их восстанавливать, создаст программы по Цивилизованому их использованию. Прекратит тот ужасный навал браконьерства и варварского промышленного лова который творится сегодня.

  Как говорят: "Вера умирает последней!" Мы еще верим сегодня, что у наших водоемов есть шанс на восстановления, шанс на вторую жизнь!

  Представляем Вам бывшую структуру Комитета рыбного хозяйства.
  ___________________________________________

  «ЗАТВЕРДЖУЮ»
  В.о. Міністра аграрної політики України
  ____________________Ю.Я. Лузан
  «___»_______________2009 року

  СТРУКТУРА
  Державного комітету рибного господарства України


  1) Керівництво 7

  Голова 1

  Перший заступник голови 2

  Заступник голови 4


  2) Управління фінансів, аналізу звітності та бухгалтерського обліку 13

  Відділ бюджетного прогнозування та фінансування 5

  Відділ методології, бухгалтерського обліку та зведеної звітності 5

  Сектор фінансових планів та моніторингу податків 2


  3) Управління стратегічного розвитку рибної галузі 13

  Відділ економічного аналізу та прогнозування розвитку рибної галузі 5

  Відділ соціально-трудових відносин та державної власності 5

  Сектор управління державною власністю 2


  4) Управління аквакультури, використання та відтворення водних живих ресурсів 11

  Відділ ліцензування, квотування та використання водних живих ресурсів 5

  Відділ аквакультури та відтворення 5


  5) Управління охорони водних живих ресурсів та регулювання рибальства 11

  Відділ охорони водних живих ресурсів та контролю за виконанням ліцензійних умов 5

  Відділ іхтіології та регулювання рибальства 5


  6) Управління флоту, портів, безпеки мореплавства та охорони праці 11

  Відділ флоту та портів 5

  Відділ безпеки мореплавства і охорони праці 5


  7) Управління міжнародного співробітництва 11

  Відділ міжнародної риболовної політики та співробітництва 5

  Відділ міжнародної інтеграції 5


  8) Управління інформаційно-аналітичної роботи та технічного забезпечення 13

  Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови 5

  Відділ документаційного забезпечення, контролю та аналізу 5

  Сектор програмно-технічного забезпечення 2


  9) Сектор науки та освіти 4

  10) Сектор кадрової роботи 3


  11) Сектор юридичного забезпечення 4


  12) Сектор контрольно-ревізійної роботи 2


  13) Сектор режимно-спеціальної роботи 2

  Всього по структурі 105


  Голова Державного комітету
  рибного господарства України М.М.Шведенко
   
  • Нравится Нравится x 17
 8. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.093
  Симпатии:
  22.942
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  Мы неоднократно писали в этой теме о чиновниках причастных : 1) к разворовыванию Украинского Океанского рыболовецкого флота (238 суден выведены из территориальных вод страны и прописаны на Вергинских островах); 2) а так же о тех кто выстроил коррупционную пирамиду в рыбоохране страны.

  Основным фигурантом этих статей, отчетов был и будет бывший Глава Комитета рыбного хозяйства Украины Шведенко Н.Н.

  Не будем сейчас повторять весь «послужной список» этого «рыбного чиновника», просто приведем два документа. Может быть на этот раз правоохранительные органы доведут эти дела до логического завершения?!!!
   

  Вложения:

  • Нравится Нравится x 16
 9. Крока

  Крока Рыболов

  Сообщения:
  2.093
  Симпатии:
  22.942
  Адрес:
  г. Киев
  Возраст:
  57
  Генпрокуратура заглянула в рыбный омут

  01 апреля 2011 http://tema.in.ua/article/6377.html

  ГПУ реанимировала многомиллионное уголовное дело семилетней давности. Под угрозой – свобода многолетнего экс-начальника Госкомрыбхоза Николая Шведенко. В деле также фигурирует «государственная оффшорная компания» «FishingCompanyS.A.» и 12,4 млн.грн. непогашенного кредита перед «Ощадбанком Украины», которые были уплачены за постройку в 1997 году трех рыболовецких судов. Но в действительности цена вопроса много больше. Ведь «государственная оффшорка» не только не вернула деньги, выплаченные в качестве госгарантии «Ощадбанком» судостроителям. По оценкам экспертов, за годы их эксплуатации на промысле в австралийских водах, государство недополучило прибыль по самым скромным оценкам 117 миллионов долларов.

  Но это лишь капля в рыболовецком море. Ведь неполученная прибыль от эксплуатации государственных судов и водных богатств страны, которые фактически работают исключительно на четырех бывших и нынешних руководителей Госкомрыбхоза, составляет без преуменьшения миллиарды долларов! Коррупционеры используют различные схемы использования государственной собственности в свою пользу. Но одна из наиболее прибыльных – использование флота под управлением госкомпаний, зарегистрированных в оффшорных зонах. Специалисты называют это юридическим нонсенсом. Тем не менее, долгие годы подобные компании существуют без видимой корысти для государства Украина. А запустил эту схему «в оборот» премьер-министр образца 1997-года Валерий Пустовойтенко. Именно его правительство выдало абсурдное распоряжение КМУ № 460-рот 20.08.97. Это постановление появилось вследствие инициативы тогдашнего главы Госкомрыбхоза Николая Шведенко.

  Таким образом, у Генпрокуратуры появился шанс не только доказать на практике принцип неотвратимости наказания для «больших людей», но и вернуть стране многие миллионы долларов, а также поломать порочную схему безнаказанного использования госфлота в пользу частных лиц из числа высопоставленных коррупционеров.

  Следует заметить, что компетентные органы и самые высокопоставленные чиновники страны на протяжении многих лет информировались о творящемся беспределе, однако всякий раз это самым удивительным образом не находило отзвука в душах борцов за законность. Ничто не помогало: ни свидетельства уволенных чиновников Госкомрыбхоза, ни обращения общественности, ни даже ужасные результаты проверки в исполнении Счетной палаты Украины и воззвания ее главы Валентина Симоненко. Даже возбужденное по этому факту уголовное дело, случившееся в 2004 году, вскоре было закрыто с циничной формулировкой «ввиду отсутствия состава преступления». И вот случилось: семь лет спустя дело реанимировано. Не применем упомянуть имя прокурорского героя, решившегося на столь смелый шаг: и.о. начальника главка ГПУ Эдуард Шевченко. Браво, Эдуард Васильевич!

  С учетом стандартных сроков в два месяца, отводимых на расследование, а также того факта, что в «наследство» Шевченко достались пухлые тома уголовного дела образца 2004 года, можно предположить, что по истечение этого срока дело будет передано в суд и перед судом также предстанут весьма влиятельные и небедные коррупционеры. «ТЕМА» обязуется отслеживать развитие сюжета и не делать из него тайны перед читателями.
   
  • Нравится Нравится x 16
 10. Plagus

  Plagus всё ещё ловлю рыбу Команда форума

  Сообщения:
  6.682
  Симпатии:
  20.981
  Адрес:
  Александрия
  Возраст:
  59
  Ну вооот !!!
  Указ президента 454/2011Положення про Державну екологічну інспекцію України
  й) законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів щодо:

  зариблення, здійснення контрольного вилову, акліматизації, рибництва, утримання і відтворення у неволі чи напіввільних умовах з комерційною та іншими цілями;

  меліоративного вилову малоцінних і хижих видів риб, шкідливих водних організмів;

  достовірності звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих ресурсів;

  охорони, використання, відтворення риби та інших водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;

  дотримання міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства;

  штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах;

  порядку та умов здійснення промислового, любительського, спортивного, наукового рибальства на водних об’єктах України;

  забезпечення рибозахисними обладнаннями водозабірних споруд;

  проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем та вивчення технічного стану рибозахисного обладнання;


  очень интересен пункт

  7) призначає громадських інспекторів з охорони довкілля та видає їм посвідчення, організовує їх роботу, надає їм методичну та практичну допомогу, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень в їх діяльності;

  Во всяком случае всё это весьма интересно.
   
  • Нравится Нравится x 8