Iнструкція з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адмін. правопорушення

Тема в разделе 'Нормативная база', создана пользователем Andrej, 1 янв 2007.

Статус темы:
Закрыта.
 1. Andrej

  Andrej гость Временно заблокирован

  Про затвердження Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення

  Наказ Міністерства аграрної політики України
  від 9 квітня 2003 року N 101

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
  22 квітня 2003 р. за N 320/7641


  З метою дотримання органами рибоохорони законності при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.
  2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Вважати такою, що не застосовується на території України, "Инструкцию о порядке производства в органах рыбоохраны по делам о нарушениях правил рыболовства и охраны рыбных запасов", затверджену наказом Міністерства рибного господарства СРСР від 5 травня 1988 року N 213.
  4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Державного департаменту рибного господарства Алимова С. І. Міністр С. Рижук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  наказом Міністерства аграрної політики України
  від 9 квітня 2003 р. N 101

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
  22 квітня 2003 р. за N 320/7641

  Інструкція з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення.

  1. Загальні положення.
  1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами органів рибоохорони та громадськими інспекторами рибоохорони.
  1.2. Порядок провадження за справами про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та іншими законами України.
  2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
  2.1. При вчиненні громадянами правопорушень уповноважені на те посадові особи органів рибоохорони та громадські інспектори органів рибоохорони згідно із статтею 255 КУпАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) згідно з додатком 1.
  2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою.
  2.3. Якщо правопорушення вчинене кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо.
  2.4. Якщо правопорушення пов'язане зі збитками, заподіяними рибному господарству внаслідок незаконного вилову (добування) або знищення водних живих ресурсів, або правопорушенням заподіяна матеріальна шкода, то про це зазначається у протоколі.
  2.5. Протокол складається на місці виявлення правопорушення. У разі неможливості скласти його на місці виявлення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, інспектори рибоохорони можуть доставляти порушника(ів) до органів місцевого самоврядування та/або органів внутрішніх справ.
  2.6. При складанні протоколу слід чітко викладати всі відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу на точність і повноту викладення складу порушення, які саме речі, предмети і документи вилучені за фактом викритого порушення, їх індивідуальні ознаки, кількість, номери тощо. Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про адміністративні правопорушення у місцях, визначених посадовими особами органів рибоохорони, яким надано право розгляду таких справ або прийняття рішення щодо направлення їх на розгляд до суду.
  2.7. Протокол підписується особою, яка його склала, порушником і свідками, якщо вони є. У разі відмови порушника підписати протокол у ньому робиться запис про це, який засвідчується підписом особи, яка склала протокол, та іншими особами, які брали участь у виявленні правопорушення. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від підпису.
  2.8. Особа, яка склала протокол, повідомляє порушнику про місце і час розгляду справи щодо адміністративного правопорушення, роз'яснює його права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.
  2.9. Протокол про порушення передається посадовій особі органів рибоохорони, якій надано право розгляду справ про адміністративні правопорушення.
  3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.
  3.1. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються посадовими особами органів рибоохорони згідно із статтею 240 КУпАП.
  3.2. Особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, перевіряє правильність оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення у відповідності до статті 278 КУпАП. У разі виявлення у протоколі чи доданих до нього матеріалах порушень законодавства і цієї Інструкції або помилок дається вказівка особі, яка склала протокол про їх усунення.
  3.3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа органів рибоохорони виносить постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток 2).
  3.4. Винесення постанов по справам про адміністративні правопорушення (далі - постанова), їх виконання, оскарження і опротестування здійснюються відповідно до КУпАП. Одночасно з накладенням адміністративного стягнення посадова особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, вирішує питання про відшкодування заподіяних збитків, а також щодо вилучених речей і документів. Про прийняте рішення зазначається в постанові. З урахуванням вчиненого адміністративного правопорушення або особи правопорушника до нього можуть застосовуватись додаткові заходи громадського впливу шляхом направлення повідомлення про правопорушення за місцем роботи або навчання. При накладенні адміністративного стягнення посадові особи органів рибоохорони зобов'язані враховувати характер правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, пом'якшувальні або обтяжувальні відповідальність обставини.
  4. Діловодство в справах про адміністративні правопорушення.
  4.1. Бланки протоколів друкуються із зазначенням їх порядкового номеру і обліковуються в журналі видачі протоколів. Облік бланків протоколів ведеться працівником, який за своїми функціональними обов'язками є відповідальним за їх облік та зберігання.
  4.2. Складені протоколи реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 3).
  4.3. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають посадові особи органів рибоохорони, яким надано право провадити вилучення речей та документів.
  4.4. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення, журналів видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, журналів обліку матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється три роки.

  Заступник начальника Головрибводу А. Чинюк
   
  • Нравится Нравится x 1

 2. Andrej

  Andrej гость Временно заблокирован

  Додаток до Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адмінпорушення

  Додаток 1
  до пункту 2.1 Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення


  ПРОТОКОЛ N ________
  про адміністративне правопорушення
  "___" ____________ 200_ р.
  1. Місце складання протоколу ___________________________________________________
  2. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  3. Відомості про особу порушника _______________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження,
  _____________________________________________________________________________
  місце проживання, посада, місце роботи (навчання) та їх місцезнаходження,
  _____________________________________________________________________________
  розмір доходу та кількість утриманців)
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  4. Документ, що засвідчує особу порушника _______________________________________
  _____________________________________________________________________________
  5. Місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення:
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________ _______________
  Відмітка про проведення огляду _________________________________________________
  ______________________________________________________________ ______________
  6. У порушника виявлені: ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________ _______________
  і вилучені: ____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________ _______________
  (на всі вилучені речі порушникові обов'язково видається опис,
  який підписує особа, яка склала протокол)
  7. Чи було вчинено порушником опір _____________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________ _______________
  8. Пояснення порушника: _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________ ______________
  Підписи: порушника __________________
  особи, яка склала протокол _______

  Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, підписи свідків правопорушення:
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________ _______________
  Відповідно до ст. 268 КупАП порушникові роз'яснені його права й обов'язки
  _____________________________________________________________________________
  (підпис порушника)
  Справа буде розглянута в _______________________________________________________
  (назва установи, що розглядатиме справу)
  за місцезнаходженням ____________________ "___" ____________ 200_ р.
  З повідомленням про місце і строк розгляду справи ознайомлений
  "___" ____________ 200_ р.
  (дата) _____________________
  (підпис порушника)
   

  Вложения:

 3. Andrej

  Andrej гость Временно заблокирован

  Додаток2 д Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адмінпорушення

  Додаток 2
  до пункту 3.3 Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення


  ПОСТАНОВА N _______
  по справі про адміністративне правопорушення
  _______________ інспекція рибоохорони
  Я, ___________________________________________________________________________,
  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
  "___" ____________ 200_ р., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, скоєне ________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи, посада)
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________,
  установив ____________________________________________________________________
  /стисле викладення обставин правопорушення (дата, час, місце, суть правопорушення)/
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________ ________________
  (кількість виловленої риби, сума заподіяних збитків)
  Указаними діями ________________
  (прізвище, ініціали) порушив ____________________
  (пункт правил рибальства)


  _____________________________________________________________________________,
  чим скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене ч. ______ ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  Керуючись ст. 240 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
  ПОСТАНОВИВ:
  накласти адміністративне стягнення на ___________________________________________
  (прізвище, ініціали)
  у вигляді _____________________________________________________________________,
  _____________________________________________________________________________,
  _____________________________________________________________________________
  Вилучене _____________________________________________________________________
  (документи, речі, знаряддя лову)
  _____________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________
  (куди направлено)
  Ця постанова може бути оскаржена протягом 10 днів від дня її винесення у вищому органі або суді. Штраф (суму збитків та вартість поверненої риби) належить унести в
  _____________________________________________________________________________
  ____________ р/р _________________ в ОПЕРУ НБУ ________________ ______________
  ____________________________________ Держрибінспекції
  до "___" ______________ 200_ р. ____________________
  (підпис інспектора)


  Постанова мені оголошена, копію отримав ____________/___________/
  (дата і підпис порушника або відмітка про відправлення постанови
  поштою за вихідним номером)
  Попередження - штраф та інші вказані в постанові суми при несплаті добровільно в 15-денний строк стягуються за цією постановою примусово в установленому законодавством порядку.

  Додаток 3
  до пункту 4.2 Інструкції з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення


  ЖУРНАЛ
  обліку матеріалів про адміністративні правопорушення
  N
  з/п Дата складання та номер протоколу Ким виявлено правопорушення Прізвище, ім'я, по батькові порушника Склад правопорушення
  1 2 3 4 5


  Куди направлені матеріали, дата направлення, вих. N Номер і дата постанови Вид стягнення, якщо штраф, - указати суму Стягнуто штраф
  (сума) Сума завданих збитків Надійшло на відшкодування збитків
  (сума)
  6 7 8 9 10 11


  Місцезнаходження вилучених речей та об'єктів лову Вилучено
  перелік вилучених речей та об'єктів лову кількість або вага вартість
  13 14 15


  Повернено або списано Реалізовано Примітки
  кількість або вага вартість кількість або вага вартість
  16 17 18 19 20


  ____________
   
Статус темы:
Закрыта.